Montaż okien i drzwi

– demontaż istniejących okien lub drzwi;
– wypełnienie pianą poliuretanową przestrzeni między ościeżnicą a murem;
– obróbkę zaprawą tynkarską ubytków powstałych przy demontażu starych okien/drzwi.